Conjuctions (Bağlaçlar)

Coordinating Conjunction:  
Iki cümlecik arasındaki bağlantıyı sağlayan bağlaçlardır. Tartışmalı olmasına rağmen genelde sayılarının yedi olduğu kabul edilir.

And: ve (paralellik arzeden bağlaçtır.)
But: ama, ancak, fakat (zıtlık bağlacıdır.)
Or: veya (iki alternatiften birini seçen bağlaçtır.)
Nor: ne de (or’un olumsuzu olup iki alternatiften hiç biri anlamındadır.)
So: bundan dolayı (sonuca götüren bağlaçtır.)
For: edat olarak,“için”; bağlaç olarak iki cümlecik arasında “zira” anlamındadır.
Yet: zarf olarak, “henüz”anlamında; bağlaç olarak “halbuki” anlamındadır.

1-Supporting (Destekleyici bağlaçlar) : ayrıca,dahası, ek olarak anlamlarını vermektedir. En çok kullanılan ilk ikisidir.
Moreover
Furthermore
What’s more
Along with
in addition it

2-Contrasting (Karşıt anlamlı bağlaçlar) :
though = rağmen
Even though= rağmen
Although= rağmen
Howeever= Ama
Yet = halbuki,ama,ancak
Nevertheless = ama yine de
Nonetheless =ama yine de
orselse = oysa whereas = oysa
otherwise = yoksa

3- Giving result (Sonuç bildiren bağlaçlar):  Sonuç olarak, böylece ,bu yüzdenanlamlarına gelmektedirler.
So
Therefore
Thereby
Thus
Hence
As a result
Consequenlty
Subsequently
Finally
Eventually
To sump up

4-Giving reason (Sebep bildiren bağlaçlar):
Because : Çünkü
For : çünkü
seeing that: madem,madem ki
Because of : -den dolayı
İn account of : -den dolayı
Due to : dolayı,yüzünden

5-Illustration (Örnekleme bağlaçları):
For exaple : Örneğin
For instance : Örneğin
To examplify: Örnek vermek gerekirse

6-Amplification (Doğrulama bağlaçları)
İn fact : Aslında
İndeed :  gerçekten

Correlative Conjunction
“İlişki sağlayan bağlaçlar” demektir. Çünkü ikili sözcüklerden oluşurlar ve her iki cümleciğe de serpişirler.

Not only ……….but also: sadece değil ……….aynı zamanda
Both ……….and: hem……….hem de
Either ……….or: ya ……….ya da (Iki alternatiften biri)
Neither ……….nor: ne ……….ne de (Iki alternatiften hiç biri)
Whether ……….or: gerek ……….gerekse (olsun ……….olsun)

Time Conjunction: 
Zaman bağlaçlarıdır. Eylemin ne zaman yapıldığını belirlerler.

When: ……….dığı zaman
After: ……….den sonra
Befor: ……….den önce
As: ……….iken
While: ……….iken
Just as: ……….tam iken
Until / Till: ……….ceye kadar
By the time: ……….ceye kadar
Since: ……….dığından beri
As soon as: ……….ir, ……….imez
As long as: ……….dığı sürece
Once: ………..ce / ca
No sooner ……….than: …..mesi ile …..mesi bir oldu
Hardly / Scarcely ……….when: tam …………mıştı ki ………..oldu

 As ve While :
ikisi de “………iken” anlamındadır. Aralarındaki fark nedir? Olayların oluşma süreleri bu iki bağlacın kullanımını belirler.

As: Kısa süreli olaylarda kullanılır. dışarı çıkarken, eve girerken vb. Bu nedenle “as” bağlacının olduğu cümlecikte simple zamanlar (continuous olmayan) kullanılır.
While: Uzun süreli olaylarda kullanılır. televizyon izlerken, oyun oynarken vb. Bu nedenle “while” bağlacının olduğu cümlecikte continuous’lu zamanlar kullanılır.

In order to ve So as to : 
Bu yapı ile mastardırlar ve “……….mek için” olarak çevrilirler. Yapılarındaki “to” atılıp yerine “that” eklenerek bağlaca dönüştürülürler. Bağlaca dönüşürken “so as to”daki “as”te atılır. Böylece amaç bağlaçlarımız “in order that” ve “so that” olur.

In order to ….mek için (mastar yapısı)/  in order that ….mesi için (bağlaç yapısı)
So as to ….mek için (mastar yapısı) / so that ….mesi için (bağlaç yapısı)
I went abroad in order to learn English. (Ben Inglizce öğrenmek için yurt dışına gittim.)
I sent my doughter abroad in order that she could learn English. (Kızımı Inglizce öğrenmesi için yurt dışına gönderdim.) 

In case ve Lest :
In case: ………..diye
Lest (for fear that): ………..mesin diye
Aslında her ikisi “……….ihtimaline karşın” diye çevrilebilirler.

I have to make some preparations lest someone may drop in. (Birisi uğramasın diye bazı hazırlıklar yapmak zorundayım.)
You shouldn’t forget to take your credit card in case you may need money. (Paraya ihtiyacınız olur diye kredi kartınızı almayı unutmamanız gerekir.)

Just as (Tam …… iken):
Genellikle past continuous zaman kipinde kullanılır. Bir hareketin olmak üzere bulunduğunu gösterir.

– Just as I was entering the house, the baby started to cry. (Tam ben eve girerken, bebek ağlamaya başladı.)

As:
En karmaşık kullanıma sahip olan bağlaçtır. Dört değişik anlamda kullanılrı

1.) ……….iken
As he stopped up the stairs, he fell down (O merdivenleri çıkarken aşağı düştü.)

2.) ……….dığı için
As he was a prominent figure, everyone respected him. (O saygın bir şahsiyet olduğu için herkes ona saygı gösterir.)

3.) ……….dığı gibi
As I told you he was unright. (Sana söylediğim gibi o haksız çıktı.)

4.) ………..dıkça
As we grow old, we become more sensitive. (Biz yaşlandıkça daha hassaslaşırız.)

So that: 
Iki farklı anlamda kullanılır.
……….mesi için: Zaman bağlacı olarak bu anlamda kullanılır.
The doctor explained my illness in medical terms so that I couldn’t understand. (Doktor anlıyamamam için hastalığımı tibbi terimlerle açıkladı.)

Bu nedenle: Sebep bağlacı olarak bu anlamda kullanılmaktadır.
The doctor explained my illness in medical terms, so that I couldn’t / didn’t understand anything. (Doktor, hastalığımı tibbi terimlerle açıkladı, bu nedenle hiç bir şey anlıyamadım / anlamadım.)

Other : 

Sıfat olarak :
Other student: başka öğrenci
Another student: başka bir öğrenci
Other students: başka öğrenciler
The other student: diğer öğrenci
The other students: diğer öğrenciler

Zamir olarak:
Other: başka
Others: başkaları
The other: diğer
The others: diğerleri
Each Other : birbirini, birbirine / Each Other: ikiden fazla nesne için kullanılır
One Another : birbirini,birbirine / One Others: Iki nesne için kullanılır

DİĞER BAĞLAÇLAR 

one more thing : birşey daha
likewise: hem
like : gibi
such as: gibi,mesela,örneğin
also : de
according to : -e göre
inspite of : -e rağmen
as far as : -dığı kadar
as if : -miş gibi
namely : yani , şöyle ki
in other words : başka bir deyişle
providing that: şartıyla
previously: şimdiye kadar
eventually: nihayet,sonunda
in the meanwhile: bu arada
Doubtless: şüphesiz,muhakkak
anyhow: nasıl olsa
otherwise: aksi halde, yoksa
thanks to: sayesinde
in fact: aslında
indeed : gerçekten
Nevertheless: yine de ,bununla birlikte
no matter: olursa olsun,ne olursa olsun, mühim değil.
till : kadar
until: -e kadar
in shortly : kısa bir süre içinde
either: ya da

Reklamlar

Conjuctions (Bağlaçlar)” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s